Adaptit vinner avtal med SigtunaHem

Adaptit har tecknat ett nytt avtal med AB SigtunaHem gällande projektledartjänster.

Avtalet löper 2020/2021 med option på förlängning under 2022. Det bakomliggande syftet med upphandlingen från SigtunaHem var att säkra vägledning och stöd från extern leverantör i sin digitala transformation.

”SigtunaHem är inne i en spännande fas av utveckling och förändring som bland annat inbegriper en omfattande digitaliseringsprocess. Ambitionen från SigtunaHem är att genom en digital transformation inleda en utveckling med tydliga och kostnadseffektiva steg mot en mer effektiv och värdeskapande organisation med ett gränssnitt mot kunderna som kännetecknas av användarvänlighet” säger Göran Langer, VD på AB SigtunaHem.

Om SigtunaHem

SigtunaHem äger och förvaltar 4 800 lägenheter med hyresrätt i Sigtuna kommun. Vi är ett serviceföretag som erbjuder attraktivt boende och vår verksamhet kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. Vår främsta uppgift är att utveckla trygga och trivsamma boendemiljöer med hög servicegrad.

Om Adaptit

Vi är en 100% oberoende konsultbyrå med en övertygelse om att riktig konsulting kräver ett objektivt och vägledande förhållningssätt. Vårt dagliga arbete handlar om it- och verksamhetsutveckling för att göra våra kunder framgångsrika i en digital framtid. Vi kan digitalisering och vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi riktar oss därför särskilt mot privata och offentliga aktörer som tillhandahåller samhällsbärande funktioner.

Top