Adaptit tecknar ramavtal med Svenska kyrkan

Adaptit har tecknat ett nytt ramavtal avtal med Svenska kyrkan gällande konsulthjälp för processkartläggning och processdokumentation.

Avtalet löper till och med början av 2023  med option på förlängning under 1+1 år. Det bakomliggande syftet med upphandlingen från Svenska kyrkan var att skapa förutsättningar för att på ett förenklat sätt kunna avropa process-uppdrag från en externt part.

Svenska kyrkan sökte en partner som stöd för att beskriva verksamheten med hjälp av processkartor och därigenom mer lättförståeligt förklara hur verksamheten genomför sina respektive arbetsuppgifter för att utföra sina ålagda uppdrag.

Om Svenska kyrkan

Svenska kyrkan är Sveriges största kristna trossamfund. I vår organisation ryms en mångfald av möten och verksamheter, både i Sverige och utomlands.

Om Adaptit

Vi är en 100% oberoende konsultbyrå med en övertygelse om att riktig konsulting kräver ett objektivt och vägledande förhållningssätt. Vårt dagliga arbete handlar om it- och verksamhetsutveckling för att göra våra kunder framgångsrika i en digital framtid. Vi kan digitalisering och vill bidra till en positiv samhällsutveckling. Vi riktar oss därför särskilt mot privata och offentliga aktörer som tillhandahåller samhällsbärande funktioner.

Top