Ability – förmågan att genomföra, förändra samt uppnå önskat resultat av den tänkta transformationen

Nu är det dags för nästa avsnitt i AgilaHRpodden och vår konsult Christine Sandgren deltar i veckans avsnitt. Christine lyfter frågan om ability, det vill säga förmågan att genomföra, förändra samt uppnå önskat resultat av den tänkta transformationen. HR har en unik roll att spela, då den riktiga transformationen sker hos människor kopplat till affären och det enda vi inte kan digitalisera är ”relationen – människor som är bra med människor”. Läs vidare om Ability, artikeln i en serie om ”Agil-HR + Change Management = Sant” och denna gång i samarbete med AgilaHRPodden!

Ability, AgilaHRPodden + Change Management = Sant 😊

Vi, och jag, på Adaptit har äran att få sponsra AgilaHRPodden under VT 2020 samt även delta för en kort diskussion inför respektive avsnitt.

Lyssna på när jag och Frida pratar om ”Vikten av en bra och tydlig företagskultur vid förändring. People & Culture, HR’s roll och tillika ledarskap i detta arbete. Och vad betyder kontinuerligt lärande? Vidare och kanske det viktigaste av allt hur gör vi för att inte förlora kundperspektivet i en förändringsresa, då menar jag även att våra medarbetare är våra kunder. Våra viktigaste kunder!” Första avsnittet ute nu.

Jag passar även på att följa upp ämnet via min artikelserie och denna gång fokusera på ovan områden kopplat till Ability i förändringsresan.

 

Ability det vill säga förmågan att genomföra, förändra samt uppnå önskat resultat av den tänkta transformationen. Även fast alla medarbetare har kunskap om förändringen och är införstådda i de nya processerna, systemen och jobbroller så kan de inte visa omedelbar kompetens i dessa områden. Vissa medarbetare kanske till och med aldrig utvecklar de förmågor som krävs. Det viktigaste är att alla ges samma möjlighet.

Ability är resultatet av förändringen, förmågan att få de önskade målen att realiseras i och med transformationen. När en person eller en organisation uppnår detta element av ADKAR-modellen är förändringen synlig i handling eller mätbar när det gäller effekt.

”trust your team” & ”trust the individual”

För att lyckas med detta och även få det att leva vidare handlar det till stor del om att lita på varje medarbetare i det fortsatta arbetet: ”trust your team” & ”trust the individual”. Tillit är också tron på att alla tar det egna ansvaret att ta action, genomföra, göra det som var och en ser att den kan bidra med eller flaggar för att den inte kan. Beslut till exempel som jag inte själv kan lösa eller vet hur jag ska angripa involverar jag de som kan påverkas av beslutet samt de som kan komma med viktiga infallsvinklar. Detta är oftast inte den traditionsenliga chefen (även fast det skulle kunna vara det), utan den person med rätt erfarenhet. För att kunna det krävs också i grund och botten en tydlig företagskultur, där den psykologiska tryggheten är en av de fundamentala grundstenarna.

Kulturen är A och O för en lyckad, önskad, förändringsresa (digital eller inte).

Kulturen är A och O för en lyckad, önskad, förändringsresa (digital eller inte). Förändringsresan kommer att till en början färgas av den historia som man som medarbetare tidigare upplevt vid förändring. I och med det måste det finnas en medvetenhet ifrån de som leder förändringen att så sker och förmåga att möta upp detta för att få med sig alla på resan. Det vill säga skapa den eventuellt nya kultur som krävs! Grunden för att våga förändra, vilket är läskigt för alla människor oavsett roll, är psykologisk trygghet. Det är viktigt att allt som bör komma upp till ytan också gör det, att våga mötas i nuläget och jobba vidare framåt utifrån det.

Transparens är även viktigt, formella ledare behöver inte alltid informera, dock en person som har trust hos lyssnaren/mottagaren. Därför är det minst lika viktigt att utse sponsorer i bolaget som kan agera parallellt med de formella ledarna. För HR är det viktigt att förstå att framtiden för HR ligger i att skapa förutsättningar för människor att prestera och kunna vara nöjda med sin situation. Genom att ta bort hinder kan vi istället maximera engagemang och anställdas tillfredsställelse som kommer att driva hastighet, anpassningsbarhet i en gemensam och strategisk riktning.

Och glöm inte!

Individen tillika medarbetarna är våra influensers varje dag!

/Christine Sandgren

Tack till AgilaHR-podden för tonvis med inspiration!

Top