tre-att-tänka-på-när-man-anlitar-en-konsult

3 saker att tänka på när man anlitar en konsult

Att anlita en konsult kan innebära många fördelar såsom:tillgång till spetskompetens, att kunna ta del av konsultens unika erfarenheter från andra kunder samt att hitta nya perspektiv på utmaningar och behov. Men det finns även utmaningar. Vad är viktigt att tänkta på när det blivit dags att anlita en konsult? Här är tre tips för att underlätta samarbetet:

 

Kommunikation

Bra kommunikation mellan uppdragsgivare och konsult är A och O, framförallt när man ska arbeta med en ny person som kommer utifrån. Därför är det viktigt att uppdragsgivaren och konsulten tillsammans hittar ett effektivt sätt kommunicera. Kom överens från början hur kommunikationen ska gå till och hur ofta den ska ske.

 

Skapa relation

Vissa uppdrag är längre och andra är kortare men försök alltid att ta tiden till att introducera konsulten till organisationen. Att denne blir en del av gemenskapen och att ha god förståelse för verksamhet, arbetssätt och kultur är viktigt för ett framgångsrikt samarbete!

 

Tydlig bild av behovet

Att skapa en gemensam bild av behovet är viktigt för att sedan kunna tydliggöra vad som ska levereras och vilka avgränsningar som gäller. En gemensam workshop med konsulten och representanter från verksamheten är ofta en god idé. Resultatet kan dokumenteras i en uppdragsbeskrivning eller vara en del av en projektplan beroende på uppdragets omfattning.

——————

Är du nyfiken på oss? Kontakta oss eller följ Adaptit på Linkedin för de senaste uppdateringarna!
Top