Utveckling och fokus framåt

Sedan januari är Henrietta Hurtig tillförordnad VD i samband med att Jonas Wedar gått på föräldraledighet.

Henrietta var COO under 2020 och arbetade, tillsammans med ledning, huvudägare och konsulter, fokuserat för att hitta en hållbar väg framåt mitt under pandemin. Företaget utvecklades samtidigt som ett flertal nya ramavtal tecknades. Adaptit inledde 2021 med en trygg bas och tillförsikt.

”Det första kvartalet har varit gynnsamt och det fantastiska arbete som konsulterna gör hos våra kunder ger ringar på vattnet. Vår affärsinriktning, där vi prioriterar kunder där vi bedömer att våra konsultinsatser gör som störst samhällsnytta är helt rätt. Det är en utmanande och oförutsägbar tid, men vi fokuserar på det vi tror på och ser fram emot att givande år!” säger Henrietta.

Top