Kom igång med RPA – Masterclass online den 8:e maj på Dataföreningen med vår konsult Johan Svenningsson

Digital teknik hjälper oss att fortsätta utbyta erfarenheter och utvecklas tillsammans. Ett exempel är den populära Masterclass som Dataföreningen erbjuder om RPA och som nu sker digitalt.

Vår konsult Johan Svenningsson är en erfaren verksamhetsutvecklare som har arbetat både strategiskt och operativt med RPA och har stor förståelse för vad det innebär att initiera och skala upp RPA i en organisation.

Denna masterclass, där Johan är en av föredragshållarna, tittar närmare på fungerande praxis. Hur ska man hantera beställarens högt ställda förväntningar? Hur analyserar man sina processer? Hur värderar och prioriterar ni era insatser? Hur bör ni organisera sig? Vilka roller behöver involveras och eventuellt rekryteras? Hur ser förhållandet ut till traditionell IT? Vilka tekniska och arkitekturella vägval ställs man inför? Hur säkerställer man en fungerande förvaltning? Bör utvecklingen ske agilt?

Kommentar om kursen: ” Bra nivå på kursen med både översiktlig information, konkreta tips och tankeväckande frågor.”

Kontakta gärna Dataföreningen för mer information om kursen. Vill du veta mer om hur vi på Adaptit kan hjälpa er organisation med att komma igång med RPA? Kontakta Jens.Yhrefors@adaptit.se,  telefon: 0709-63 39 50.

Kom igång med RPA

 

 

Top