Reinforcement – Vad man gör för att få förändringen att vara över tid

Nu är det dags för nästa avsnitt i AgilaHRpodden och vår konsult Christine Sandgren deltar i veckans avsnitt. Christine lyfter frågan om Reinforcement, vad man gör för att få förändringen att vara över tid. Då den mänskliga psykologiska faktorn är att egentligen vilja gå tillbaka till det gamla invanda beteendet så snabbt som möjligt. Agilt ledarskap, HR har en unik roll att spela, då den riktiga transformationen sker hos människor kopplat till affären och det enda vi inte kan digitalisera är ”relationen – människor som är bra med människor”. Läs vidare om Reinforcement och Agilt ledarskap, artikeln i en serie om ”Agil-HR + Change Management = Sant” och denna gång i samarbete med AgilaHRPodden.

Reinforcement, Agilt ledarskap, AgilaHRPodden + Change Management = Sant 😊

Vi, och jag, på Adaptit har äran att få sponsra AgilaHRPodden under VT 2020 samt även delta för en kort diskussion inför respektive avsnitt.

Lyssna på det andra avsnittet  när jag gästar Frida och vi pratar om ”Vikten av HR’s roll och tillika ledarskapet i förändringsarbetet och fortsatt framåt. Och i allra högsta grad i tider som vi lever i just nu! Vad betyder kontinuerligt lärande? Samt vidare och kanske det viktigaste av allt hur gör vi för att inte förlora kundperspektivet i en förändringsresa, då menar jag även att våra medarbetare är våra kunder. Våra viktigaste kunder!” Avsnittet #39 är ute nu.

Jag passar på att även denna gång följa upp ämnet via min artikelserie, med fokus på ovan områden kopplat till Reinforcement i förändringsresan.

Vad gör man för att få förändringen att vara över tid, då den mänskliga psykologiska faktorn är att egentligen vilja gå tillbaka till det gamla invanda beteendet så snabbt som möjligt. Reinforcement är det sista elementet i ADKAR-modellen och begreppet inkluderar just alla actions eller händelser som stärker, förstärker, förändringen för en individ eller en organisation. Det är ett kontinuerligt arbete, ett kontinuerligt lärande, för att få förändringen att bestå. Syftet med Reinforcement är att förhindra individen att glida tillbaka till gamla beteenden eller gamla arbetssätt, det skapar även momentum och effektiviserar under övergången till det nya. Det bidrar också till en ny historia för vad medarbetare tar med sig inför framtida andra förändringar. Det kan till exempel handla om bekräftelse, erkännande för individen personligen eller i offentligt sammanhang. Om förändring förstärks och firas ökar förändringskapaciteten.

”Vad gör man för att få förändringen att vara över tid”

Reinforcement går hand i hand med den agila praxis som tillåter människor att utvecklas genom utmanande arbete, starkt samarbete, ständiga reflektioner med olika sätt att fira framgång eller motgång, kontinuerlig feedback och förbättring. Allt direkt kopplat till och inbäddat i det vardagliga arbetsflödet. Med andra ord skiljer Agile inte mellan lärande och arbete: arbeta är lika med lärande!

”Reinforcement går hand i hand med den agila praxis”

Engagemang och som sagt kontinuerligt lärande är starka principer, värderingar, i den agila organisationen och kulturen. Det formella ledarskapet spelar i detta syfte en viktig roll, för att till en början i en förändring ’walk the talk’ och coacha medarbetarna i rätt riktning. Jag har i tidigare artiklar skrivit om hur HR skulle kunna ta sig an det agila arbetssättet, bli mer involverade i verksamheten och dagligt arbete. Även Pia-Mia Thorén, benämner i en av hennes artiklar Agile People Coach – An alternative Career for HR and Managers in the Future of Work, att en eventuell framtida HR-roll är som en ”Agile People Coach”. En Agile People Coach är mer än en Agile Coach, även om den grundläggande förståelsen för värdeskapande, smidiga verktyg och metoder, systemteori och organisationer är densamma. Skillnaden ligger i det djupare People-perspektivet och att ha arbetat som ledare och/eller HR-person i ett företag, stort eller litet, utanför IT åtminstone en del av sin karriär. De måste ha medvetenheten om att hemligheten till framgång alltid kommer från människors motivation att skapa värde och att olika saker motiverar olika människor att utföra. Hur väl du kan skapa förutsättningar för människor att prestera tillsammans kommer att påverka hur mycket värde som skapas för organisationen som helhet.

”En eventuell framtida HR-roll är som en ’Agile People Coach’. En Agile People Coach är mer än en Agile Coach”

Och som jag också tidigare har beskrivit: HR har kunskapen om människan, ledarskap och psykologin bakom i en förändring – framåt. Det enkla så att säga i en förflyttning är att sätta nya strukturer och införskaffa nya verktyg. Det svåraste är att engagera människor, skapa trygghet och förändra kultur med mindset. Där bör HR vara den part som från början är med att sätta rätt grund för att kunna leda ledare och leda rätt framåt.

/Christine Sandgren

Tack till AgilaHR-podden för tonvis med inspiration! (agilahrpodden.se)

Tack även Pia-Maria Thorén för inspiration och intressanta reflektioner.

Top