Utvecklingsbart, skalbart och förvaltningsbart – Ledord för Södertälje kommun!

Gemensam omvärldsbevakning och kompetensutveckling är i fokus för oss på adaptit. På våra månadsmöten under våren kommer vi tillsammans att inspireras av både gäster och kollegor. Först ut var ett besök av Södertälje kommun som berättade om sitt arbete. Ytterligare agendapunkt var en djupdykning i ett urval av SKR:s 13 identifierade trender som spås påverka utvecklingen för kommuner mot 2030.

Södertälje kommun

Tony McCarrick, Digitaliseringsstrateg Södertälje kommun och vår konsult Per Spånt, berättade om kommunens digitaliseringsstrategi och det arbetet som bedrivs på kommunen relaterat till digitalisering.

Vi fick en inblick i deras arbetssätt, fokusområden och framgångsfaktorer. Vi fick också konkreta exempel på spännande resultat som förändrar, effektiviserar och inspirerar vardagen för både invånarna och medarbetarna på kommunen.

Genom tydliga strategiska beslut, samverkan, nyfikenhet på omvärlden och ett stort engagemang hos teamet lägger de grunden för en fortsatt accelererande utveckling av digitaliseringen i kommunen.

13 trender som påverkar utvecklingen i Sverige

Khalid Rashid, konsult hos oss, presenterade 5 av de 13 trender som SKR identifierat som påverkar utvecklingen i Sverige fram mot år 2030. De 5 trender som Khalid presenterade var:

  • Stigande förväntningar på välfärden
  • Hårade konkurrens om kompetens
  • Ökade möjligheter att effektivisera med ny teknik
  • Ökad osäkerhet i världen
  • Från kunskaps- till nätverkssamhälle

Stort tack Tony McCarrick för att du tog dig tid att inspirera oss!

Top