Adaptit+AgilaHRpodden

Vi samarbetar med AgilaHRpodden! Under våren kommer ni genom vårt deltagande i podden att få en inblick i ämnen vi hanterar tillsammans med våra kunder och i vår utveckling som konsultbolag. Morgondagens organisationer står inför spännande utmaningar och möjligheter. Ju fler vi är som driver utveckling och förändring, desto mer resultat uppnår vi. Vårt samarbete med AgilaHRpodden är ett sätt att bredda perspektiven vid en digital transformation.

I samband med vårt deltagande i de kommande avsnitten kommer vi också att släppa artiklar med fördjupning i den ämnen vi lyfter. Återkoppla gärna till konsulten som deltar om du vill bolla ämnet vidare.

Missa inte AgilaHRpoddens kommande avsnitt!

Top