Information och Teknik ur ett helhetsperspektiv

Många av de organisationer vi jobbar med står i eller inför stora komplexa omställningar. För att underlätta dialogen kring den digitala transformationen har vi beskrivit arbetet i sex olika områden.

–Vi har sett att en helhetssyn på alla transformationsområden blir allt viktigare för att möta digitaliseringen med rätt förutsättningar. Förutom rätt teknik och tillgänglig information handlar det om att ha en tydlig agenda, en förmåga till kulturell förflyttning, en hållbar struktur och rätt samverkanspartners, inleder Jens Larsson, en av adaptits grundare.

Nu lägger vi in en högre växel genom att Martin Polozadeh och Julia Norebring axlar rollerna som affärsutvecklingsansvariga inom områdena Teknik respektive Information för att dedikerat möta våra kunders behov.

–Rätt information är navet för all digitalisering. Genom att anta en affärsmässig helhetssyn på informationskapitalet och den infrastruktur som möjliggör målsättningarna, kan regelefterlevnad fås på köpet – istället för tvärtom. Det är för oss att leverera ett hållbart värde  berättar Julia Norebring, Affärsutvecklingsansvarig Information.

–Vår styrka är att vi genom våra medarbetares expertis, ambition och vilja levererar en modern teknisk lösning med fokus på automation och kognitiv förmåga. Vi tar hänsyn till alla aspekter av kundens transformationsbehov och kan därmed bidra till helheten, avslutar Martin Polozadeh, Affärsutvecklingsansvarig Teknik.

Top felis id, et, tempus suscipit elit. Curabitur amet, venenatis dapibus