Adaptit kickar igång året med ökat fokus på samhällsvärde

Varför har vi nu ett tydligare fokus mot samhällsbärande funktioner?
–Det är en naturlig följd av det samhällsparadigm som vi alla befinner oss i. Vår framtida samhällsstruktur kommer vara digital, omvandlingen sker nu och där vill vi bidra på ett positivt sätt. Det handlar i slutändan om viljan att vara med och skapa ett samhällsvärde som är betydligt större och mer bestående än våra enskilda konsultuppdrag, berättar Jonas.

Hur omsätter vi våra medarbetares kompetenser i bolagets riktning?
–Vi arbetar varje dag för att gifta samman våra medarbetares inre drivkrafter med bolaget strategiska riktning. Jag är övertygad om att det konsultativa värdet blir som störst när vi lyckas kombinera individuellt självförverkligande med att göra en verklig skillnad för våra kunders kunder. För att lyckas med det behöver vi som ledare varje dag göra vårt bästa för att förstå den gemensamma resa som samhället, våra kunder och våra medarbetare befinner sig på.

Hur ser vi att digital transformation bör bedrivas?
–Som vi ser på det sker den verkliga transformationen oss människor emellan. Många av de organisationer som vi jobbar med står i eller inför stora komplexa omställningar. För att underlätta dialogen har vi delat upp det som sannolikt kommer transformeras i sex olika områden. Tillsammans med kunden riktar vi dem mot det överenskomna värde som transformationen ska åstadkomma. Även om vår arbetsmodell utgår från digitaliseringen som pådrivande kraft är fem av våra sex områden icke-tekniska. Jag tycker det säger mycket om vad digital transformation egentligen innebär och var prioriteringarna behöver läggas för att nå ett hållbart resultat. Väl igång lägger vi stor energi på att vägleda transformationen i sig och inte minst hur vi människor behöver vänja oss vid ett framtida tillstånd av ständig förändring, avslutar Jonas,

Top