Olivia Lundberg har börjat hos oss!

Olivia har en tvärvetenskaplig kandidatexamen inom beteendevetenskap och informatik från Umeå universitet. Under utbildningen väcktes ett stort intresse för de möjligheter IT skapar, men även de utmaningar organisationer behöver hantera i samspelet mellan IT och människa. I hennes examensarbete studerade hon hur förändringsledning kan hjälpa verksamheter att identifiera nya effektiva arbetssätt och öka produktiviteten i samband med införandet av molnbaserade samarbetsverktyg.

-Jag tror att arbetet med beteenden och attityder är av lika stor betydelse som arbetet med de tekniska delarna om man vill skapa framgångsrika och hållbara förändringar.

Som konsult och kollega är Olivia lyhörd, nyfiken och analytiskt och ser sig själv i en roll mellan IT och verksamhet, med fokus på användaren i förändring.

Här på Adaptit samlas marknadens främsta talanger för att kunna möta de behov vi ser hos våra kunder. Olivia är ytterligare en pusselbit i vår spännande företagsutveckling som vi varmt välkomnar!

Läs mer om Olivia

Top