Kristina Bozhko har börjat hos oss!

Under senaste åren arbetade Kristina på Private Equity Administrators som redovisningsekonom ansvarig för administration av investeringsfonder. Hon är en driven problemlösare som brinner för förbättring och effektivisering av processer med hjälp av teknologi. Hon har förmågan att se till helheten och komma fram med förslag på hur verksamheten kan uppnå optimal nivå.

På Private Equity tog Kristina över tiotals företag och lyckades att etablera tydliga rutiner. Effektivisering av interna processer resulterade i många sparade arbetstimmar, minskad arbetsbelastning för kollegor och uppfyllda tidsfristerna för kvartalsrapportering till kundbolagen och investerare. Synkronisering av olika programvaror som Kristina införde hjälpte att automatisera upprepade uppgifter så att medarbetarna kunde fokusera på mer viktiga uppdrag.

Kristina tar ansvar och ser till att införa förbättringar kommer att stanna i organisationen därför satsar hon på att sprida kunskap och hjälpa kollegor att skapa förståelse om nya rutiner och processer.

Vi på Adaptit samlar marknadens främsta talanger för att kunna möta de behov vi ser hos våra kunder. Kristina är ytterligare en pusselbit i vår organiska företagsutveckling.

Top