Behöver ni utveckla företagets relationer och kommunikation?

DISC-analys är ett verktyg för att utveckla självkännedom och kommunikation. Metoden används för en ökad förståelse för människors olika sätt att interagera med varandra, och är av stort värde i situationer som vid individ-, ledarskaps- och grupputveckling.

Vi har nu certifierade konsulter på Adaptit som på ett framåtriktat och konstruktivt sätt kan vägleda på er utvecklingsresa!

Top