Adaptit påverkar samhällsutvecklingen.

I Södertälje kommun hjälper vår konsult Henrietta Hurtig kommunen med att lösa en framtida kompetensbrist inom välfärdsteknik. Södertälje kommun tillsammans med Campus Telge vill anordna Yh-utbildning för specialistutbildade undersköterskor inom välfärdsteknik och söker också intressenter.

”Nya Yh-utbildningar tas alltid fram i samarbete med arbetslivet och bygger på efterfrågade kompetenser, säger Henrietta Hurtig. Genom att tillhandahålla den här specialistutbildningen kan vi öka kompetensförsörjningen. Det är min förhoppning att andra kommuner men också landsting och privata vårdgivare kan göra utbildningen möjlig tillsammans med oss.”

Läs mer 

Kontakta Henrietta för mer info.

Top