Välkommen Julia Norebring!

Julia är en visionär informationsstrateg vars specialitet är att analysera, planera och etablera hållbara informationssystem.

Hon har lång erfarenhet som verksamhetsutvecklare inom processutveckling, ledningssystem och e-arkiv. Julia vill alltid leverera ett mervärde till kunden och hennes ledord är verksamhetsbehoven i fokus, hållbara resultat och regelefterlevnad som synergieffekt.

Vi på Adaptit samlar marknadens främsta talanger för att kunna möta de behov vi ser hos våra kunder. Julia är ytterligare en pusselbit i vår organiska företagsutveckling.

Läs mer om Julia

Top