Idag börjar Martin Polozadeh hos oss!

Martin kommer närmast från Acando där han arbetade som konsult inom IT-arkitektur. Han har där kvalitetssäkrat IT-arkitektur samt effektiviserat arbetssätt och tekniska lösningar.

Martin har en förmåga att alltid förstå och omsätta behoven och skapa förståelse samt förtroende. Hans styrka är att hjälpa kunden att ta fram strategier som leder mot visionen. Han arbetar nära medarbetare och leder team genom att skapa motivation och rutiner för uppsatta mål.

”I mitt arbete strävar jag alltid efter att visa en tydlig målbild för de olika målgrupperna, att skapa mitt eget nätverk och vara en lyhörd ledare. Min styrka är att använda kraven för att analysera förutsättningar och därefter leverera förvaltningsbara och kostnadseffektiva IT lösningar”, berättar Martin.

Vi på Adaptit samlar marknadens främsta talanger för att kunna möta de behov vi ser hos våra kunder. Martin är ytterligare en pusselbit i vår organiska företagsutveckling.

Vi välkomnar Martin till oss på Adaptit!

Top adipiscing odio ipsum elit. Phasellus risus id dolor Nullam elementum consectetur