Varför det interna fokuset fortfarande är betydelsefullt

Utifrån- och in-perspektivet är viktigt för en verksamhets framtida framgång, men på vägen får vi inte glömma bort det interna fokuset. Här utvecklar Åke Djärf, konsult på Adaptit, den nödvändiga kopplingen mellan kund-perspektivet och behovet av effektiva, interna kompetenser.

Läs hela artikeln här

Top