Varför VD:ar får sparken

Förändringsprocessen börjar i helt rätt anda, det finns en bra energi och ett driv. Men, efter en tid infinner sig en känsla av att alla inte är med på tåget, nyckelpersoner sätter sig på tvären, din grupp levererar inte och du känner dig ifrågasatt och ensam. En stor anledning till varför VD:ar förlorar sina styrelsers förtroende är att de misslyckas med att genomföra förändringar i de bolag de leder. Men så behöver det inte vara! Annika Raab, konsult hos Adaptit sammanfattar här några av de viktigaste delarna för ett lyckat förändringsarbete.

Läs hela artikeln här

Top