Välkommen Louise Jidell!

Louise är en är en digital affärsutvecklare med expertis inom marknadsföring och kommunikation. Med erfarenhet av att arbeta för flera olika verksamheter, från globala storbolag till eget entreprenörsdrivet företag har hon bred erfarenhet av affärsutveckling och strategi.

Louise kommer att kombinera rollen som konsult med att verka som Adaptits marknadschef. En roll som innebär att utforma marknadsstrategin både strategiskt och operativt.

Vi på Adaptit samlar marknadens främsta talanger för att kunna möta de behov vi ser hos våra kunder. Louise är ytterligare en pusselbit i vår organiska företagsutveckling.

Läs mer om Louise

Top