Digital samverkan ger resultat

eSams (eSamverkansprogrammets) utvärdering av effektiv informationsförsörjning, genomförd under SKLs regi av Per Spånt, visar att digital samverkan ger resultat.

 

 

Top