Google Apps

David och Thomas stöttar stor revisionsbyrå med förflyttning till Google Apps. David tillträder som programledare och Thomas som förändringsledare.

Top