Vi utvecklas ständigt!

Som ett led i företagets utveckling förändras den interna organisationen. Jonas Wedar tillträder som VD och Peter Wernemar blir konsultchef.

Top