eFörvaltning i praktiken nätverkar på eFörvaltningsdagarna 2015

Adaptit medverkar med sitt intressenätverk eFörvaltning i praktiken på eFörvaltningsdagarna 2015 i Nacka strand den 7—8 oktober.

eFörvaltningsdagarna är Sveriges största konferens och mötesplats för dig som berörs av IT-stödd verksamhetsutveckling inom offentlig förvaltning. Under två heldagar tar du del av nyheterna och de goda exemplen samt får med dig kunskap och viktiga nycklar för att lyckas med införandet av verksamhet och medborgarnära e-tjänster inom din organisation. Läs mer om eFörvaltningsdagarna.

eFörvaltning i praktiken är ett ideellt och produktoberoende intressenätverk för alla som brinner för it- och verksamhetsutveckling runt digitalisering i offentlig verksamhet. Bland medlemmarna finns bland annat strateger, CIO:er, projektledare, avdelningschefer, kommunikatörer, verksamhetsutvecklare, förvaltningsledare och arkitekter. Nätverket startades januari 2015 av ett antal samhällsengagerade konsulter på Adaptit. Deltagarna representerar sig själva och inte sina arbetsgivare. Läs mer om eFörvaltning i praktiken.

Hoppas vi ses i Nacka strand den 7—8 oktober!

Top