Peter Petersson börjar på Adaptit

Peter arbetar som projektledare och har mer än 15 års erfarenhet inom IT-branschen, bland annat som IT-chef. Han har en teknisk bakgrund och en bra förmåga att förstå både teknik och verksamhet. Det gäller såväl balansen som kommunikationen mellan dessa områden. Peter har bra kunskap om flertalet olika metodiker som han gärna tillämpar i sina uppdrag. Peter är alltid målfokuserad, vilket också gäller i rollen som projektledare.

Välkommen Peter!

Top