Oskar Törnqvist certifierad i TOGAF

Syftet med Arkitektur är att ge oss en ändamålsenlig och hållbar miljö att verka i. Ändamålsenlig genom att den möter affärs- och verksamhetskraven. Hållbar genom att den är riktigt konstruerad från början och möjlig att kontrollerat utveckla för att fortsätta möta kraven när de förändras över tiden. Oskar är nu certifierad i arkitekturramverket TOGAF som ett bra komplement till hans gedigna erfarenhet.

Top