Adaptit är en oberoende konsultbyrå som vägleder digital transformation | Kompetens inom kommunikation, verksamhetsutveckling, it-utveckling och förändring | Värdebaserad företagskultur | Driver intressenätverket ”epraktiken” 35 medarbetare, rekryterar löpande | Grundat 2005, alltid vinstdrivande |

 

 

 

VÄRDEGRUND

kompetens

Vi håller våra fackkunskaper uppdaterade, delar med oss av erfarenheter och tar intryck av vad som händer omkring oss. Det ger oss förutsättningar att tillföra rätt kompetens.

lyhördhet

Vår verksamhet sker människor emellan. Vi gillar det. Att vad som kan verka tekniskt egentligen handlar om mänskliga drivkrafter, känslor och viljor. Vi ska därför alltid förbli lyhörda.

engagemang

Vi har en genuin vilja att hjälpa våra kunder framåt, att förverkliga oss själva och vara med och utveckla samhället i stort. Drivkraften kommer inifrån och det engagerar oss.

SAMHÄLLSANSVAR

jämställdhet

Vi gör aldrig skillnad på människor, oavsett kön, ålder, etnisk bakgrund, sexuell läggning, religion eller funktionsnedsättning. Det gäller både mellan varandra och i våra kunduppdrag.

ekonomi

Vi ska fortsätta hålla en god lönsamhet baserat på långsiktiga investeringar och kostnadseffektiv resursanvändning. Vi värdesätter våra medarbetare och är en ansvarsfull arbetsgivare.

etik

Vi lever som vi lär och baserar vår uppförandekod på ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

miljö

Vi arbetar för en så miljöeffektiv och hållbar resursanvändning som möjligt. I detta ingår att minimera slöseri och bidra till ett ökat medvetande kring hushållning av resurser.

LEDNING

historia


Adaptit grundades 2005 av Jens Larsson, Jonas Wedar, Klas Edgren och Peter Wernemar. Vi kom alla fyra från större konsultbolag och delade drömmen om att kunna fortsätta göra det vi var bra på, men på egna villkor. Att få skapa en arbetsplats som vi själva kunde påverka. Att bli den attraktiva arbetsgivare som branschen ser upp till.

Sagt och gjort tog vi klivet ut i det okända och slog våra påsar ihop. Drygt tio år senare kan vi ärligt konstatera att det är det bästa vi har gjort. Våra likheter och kompletterande egenskaper har med åren skapat en svårslagen huvudägarkvartett. Vi är alla heltidsarbetande i vår kärnverksamhet och mår som allra bäst när vi får finnas nära våra kunder och medarbetare, gärna i rådgivande eller coachande roller.

I början var det typiska uppdraget ett it-infrastrukturellt förändringsarbete. Halvvägs till idag handlade hälften av uppdragen om it-styrning och it-nära verksamhetsutveckling. Nu består våra största åtaganden av digitala transformationer, flera med påtaglig samhällspåverkan.

Vi startade alltså som ett it-konsultföretag och är nu lika mycket ett managementkonsultföretag. För oss är det en helt naturlig utveckling. Genom våra medarbetare, våra kunder och samhället i stort.

2015 utsågs vi till Sveriges nionde bästa arbetsplats. Det är vi såklart väldigt stolta över. Vi tror att det hänger ihop med hur vi har valt att växa. Hundra procent organiskt i en noggrann rekryteringsprocess. Kulturen och kollegorna är nämligen de enskilt största anledningarna till att våra medarbetare trivs så bra hos oss.

Vi har alltid haft en god lönsamhet men vi är särskilt stolta över vår senaste årsredovisning. Med ett rörelseresultat på drygt femton procent, obefintlig obeläggning och personliga utvecklingsmål för varenda konsult har vi påbörjat 2016 med riktigt bra förutsättningar. Nu är vi redo att tillsammans ta verksamheten till nästa nivå.

framtid


Som vi alla ser händer det otroligt mycket omkring oss nu. Marknader globaliseras och samhällen digitaliseras. Vi människor kastas mellan entusiasm och frustration. Medvetet eller omedvetet försöker vi hitta olika sätt att förhålla oss till den accelererande samhällsutvecklingen som vi alla befinner oss i.

Vi ser det hos våra kunder, märker det bland våra medarbetare och känner det som privatpersoner. Som företag är vi ödmjuka inför var framtiden tar oss. Vad vet vi egentligen om vad som händer härnäst? För oss handlar det om att medge ett tillstånd av en ständigt ökande förändringstakt samt etablera en struktur som snabbt kan anpassas till nya affärsförutsättningar.

Vi bygger en god scen för alla som delar vår resa. Receptet är enkelt: Vi samlar marknadens främsta talanger, etablerar Sveriges bästa arbetsplats, stärker våra kunders förmåga och påverkar samhällsutvecklingen. De som hänger med ges riktigt bra förutsättningar för att bygga sina personliga varumärken samtidigt som vi tillsammans sätter ett positivt avtryck på omgivningen.

Det är så vi blickar framåt. Med uppmärksamheten utåt och lyhördheten inåt. Siktet är inställt och vi har en tydlig affärsinriktning. Adaptit vägleder digital transformation. Det innebär att vi använder all vår kompetens för att hjälpa våra kunder att hänga med i samhällsutvecklingen. Det betyder också att vi bidrar till att vår gemensamma framtid blir så bra som möjligt.

Top