Martin Lind

Jag är en kreativ och driven person som brinner för utvecklingsfrågor i gränslandet mellan kommunikation, IT och verksamhetsutveckling. Jag har en bakgrund inom kommunikation och copywriting men har gått över till att arbeta allt mer med tjänsteutveckling och digitalisering. Den klassiska kommunikatörs och marknadsförar-rollen är i förändring och det är tydligt att IT, verksamhet och kommunikation allt mer börjar flyta ihop. Och det är precis i det gränslandet som jag trivs som bäst.

Jag har arbetat med tjänstedesign och agila arbetsmetoder i flera år och tycker att det är kul att arbeta iterativt och användardrivet. Det är också en bra katalysator för att arbeta strukturerat med så väl innovation som verksamhetsutveckling. I min roll kan jag bidra med kundanalys, innovationsförmåga, operativt stöd kring kommunikationsfrågor såväl som strategisk förmåga.

På min fritid spelar jag musik. Några helger om året åker jag ut och spelar kontrabas runt om Sverige. När jag inte är ute och spelar gillar jag att träna och resa.

kompetensfördelning

  • Kommunikation
  • Verksamhetsutveckling
  • IT-utveckling
  • Förändring

Specialitet: Designa innovativa lösningar som skapar värde för kund.

Top