OM

digitalisering

vad är det som händer?

Vårt samhälle står mitt i ett paradigmskifte som är svårt att överblicka. Våra beteenden och hur vi kommunicerar med varandra förändras allt snabbare. Så snabbt och så omfattande att många har jämfört de senaste årens förändring med vad hela den industriella revolutionen resulterade i.

Mycket beror på att vi ställer om oss till en ny typ av tjänstesamhälle. Några välkända exempel är Uber – världens största taxibolag som inte äger en enda taxibil, Airbnb – världens största hotellkedja som inte äger ett enda hotell och inte minst Facebook – världens största mediaägare som inte producerar något eget mediainnehåll. Andra exempel är Tripadvisor, Waze och IMDb som har lyckats hjälpa oss med vardagsbeslut och samtidigt blivit användarstyrda maktcentrum för vilka restauranger som blir framgångsrika, vilka bilrutter som trafikeras och vilka filmer som blir sedda. Delningsekonomin är här för att stanna och framgångsrecepten håller på att förändras.

I det nya tjänstesamhället är det individens upplevelse ihop med tjänsteutgivarens anseende som styr om en tjänst kommer användas och om organisationen bakom kommer att bli framgångsrik. Konkurrensen tätnar och alla led mellan individen och tjänsteutgivaren kommer behöva bevisa sin rätt att existera och då sannolikt inte i sin nuvarande form.

Marknaderna ritas om. Detaljhandeln har sedan länge fått anpassa sig till de nätbaserade e-handelsföretagen. Nu ser vi storbankerna utmanas av fintech-bolagen, den medicinska industrin stressas av medtech-företagen och tillverkningsindustrin överraskas av blixtsnabba 3D-skrivartjänster. Den gamla musikindustrin är bara ett minne blott och fakta hämtas från Wikipedia.

Parallellt finns hela den offentliga sektorn. Där ser vi kundorientering, myndighetssamverkande e-tjänsteprojekt och omfattande effektiviseringsarbeten mellan kommuner, myndigheter och landsting. I många fall med en digital mognad som vida överstiger det privata näringslivets.

Många av oss har ett paradoxalt förhållande till den digitala tekniken. Å ena sidan är den helt underordnad våra beslut. Å andra sidan är det den som möjliggör hela den världsomspännande förändringen som vi befinner oss i. Verksamhet och it har flutit ihop och samtidigt gift sig med kommunikation och förändring. Men är det så din verksamhet är strukturerad idag?

behöver du agera på det?


Ja. Det som händer kan inte längre mötas med ett extra digitalt lager. När din verksamhet utmanas av nya aktörer som har byggt hela sina verksamheter på digital teknik behöver dina idag bakomliggande processer inte bara automatiseras – utan faktiskt mer troligt – ersättas. Från grunden. Oavsett vilka avdelningar, företag eller myndigheter som berörs i den sammantagna händelsekedjan.

Var sitter utmaningen? Innovation tar tid, är kostsamt och riskfyllt. Är det smartare att vara näst först? Ja, troligen. Problemet är att de flesta tänker så och du aldrig kommer veta när du behöver blixtreagera för att konkurrenterna har lanserat en ny tjänst.

Det finns naturligtvis ingen som omvandlar hela sin verksamhet över en natt. Men vill du vara med imorgon är det hög tid att komma igång. Ett bra mål kan vara att klara av att hålla samma innovationstakt med dem som just nu ligger i framkant. Inte minst då det inte finns någonting som tyder på att utvecklingen kommer att avstanna.

Digitalisering

digitalisering, vad är det?


Ett buzz word. Rent ordagrant betyder det att något som idag inte är datoriserat blir det. Är det omvandlingen från det analoga till det digitala som är själva poängen?

Det är inte så vi ser det. För oss handlar det om vilka positiva effekter den digitala tekniken kan medge. För individen, för organisationer och för samhället i stort. Vi ser digitalisering som ett av de främsta medlen för att underlätta våra liv, uppfinna nya arbetssätt och inte minst ta en framstående plats i det nya tjänstesamhället.

transformation, vad är det?


Ett svårt ord. Vissa tänker elnät, andra matematiska formler och någon kanske ombyggnadsbara leksaker. Vad är den gemensamma nämnaren?

Att något omvandlas på ett grundläggande och sömlöst sätt. I vårt sammanhang en verksamhet där det med hjälp av digital teknik skapas och införs helt nya sätt att bli fortsatt framgångsrik. Det kan upplevas teknikdrivet men tekniken är egentligen bara ett medel för värdeskapande idéförverkligande. Vad det egentligen handlar om är att kunna fokusera våra mänskliga arbetsinsatser där de verkligen gör skillnad.

var kommer vi in i bilden

var kommer vi in i bilden?


Adaptit vägleder digital transformation. Det betyder att vi fokuserar hela vår verksamhet på att leverera oberoende konsulttjänster som vägleder våra kunders it- och verksamhetsutveckling kring digitalisering.

Vårt huvudfokus ligger inte på den externa produkt- och tjänsteutvecklingen. Vi riktar istället in oss på det interna transformationsarbetet som många av våra kunder står inför eller befinner sig mitt i.

Ni kanske vill öka er kundkännedom? Ställa om era affärsmodeller, verksamheter, organisationer eller it-miljöer? Ni kanske är på gång med ett projekt som ska förenkla er interna it-produktion så att resurserna kan flyttas till utveckling av verksamheterna? Coacha era medarbetare kring den accelererande förändringstakten? Eller ni kanske behöver börja med att få upp digitalisering på den affärsstrategiska agendan?

För den här typen av uppdrag behövs pålitliga, erfarna och handlingskraftiga konsulter som förstår digitaliseringens alla synvinklar, från affärsutveckling till it-arkitektur. Det är där vi kommer in i bilden. Det är där vi tillför ett värde för dig.

om oss teaser

vill du veta mer om hur
vi kan hjälpa dig?

Erbjudande
Top